• Nhật Bản giảm nhập khẩu đồ gỗ từ Trung Quốc, tăng nhập khẩu từ Việt Nam

  Thị phần nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam tăng thêm 0,8 điểm phần trăm trong tổng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản...

   
   
  Các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đang dần đáp ứng được các yêu cầu và quy định của thị trường này.
   
  Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 350,7 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2017.
   
  Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản cho biết, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của nước này trong 3 tháng đầu năm 2018 giảm cả về lượng và trị giá.
   
  Tuy nhiên, Nhật Bản giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Trung Quốc, nhưng tăng nhập khẩu từ thị trường Việt Nam. Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam tăng thêm 0,8 điểm phần trăm trong tổng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản.
   
  "Điều này cho thấy, các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đang dần đáp ứng được các yêu cầu và quy định của thị trường này. Chính phủ Nhật Bản cũng đã có những quy định nhằm đảm bảo các sản phẩm gỗ được tiêu thụ tại thị trường này là hợp pháp", Bộ Công Thương đánh giá.
   
   
  Nguồn: Hải quan Nhật Bản
   
  Theo đó, Nhật Bản đã ban hành Đạo luật gỗ sạch (Clean Wood Act), có hiệu lực từ tháng 5/2017. Hiện Chính phủ Nhật Bản đang ban hành các văn bản hướng dẫn việc áp dụng đạo luật này, vì vậy, để duy trì là thị trường cung cấp sản phẩm nội thất bằng gỗ hợp pháp, bền vững và tin cậy, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải đảm bảo sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản là sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào hợp pháp và bền vững.
   
  Mặt khác, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tháng 4/2018 đạt 693,3 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng 3/2018, nhưng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.
   
  Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,6 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.
   
  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 474,2 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng 3/2018, nhưng tăng 1,8% so với cùng kỳ 2017. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2017.
   
  Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chính đều tăng. Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là thị trường Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng 9,7%; Trung Quốc đạt 367,3 triệu USD, tăng 2,8%; Nhật Bản đạt 350,7 triệu USD, tăng 2,3%.
   
  Đáng chú ý kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 288,8 triệu USD, tăng mạnh 45,3% so với cùng kỳ năm 2017.
   
  Trong năm 2017, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng 10% so với năm 2016, đạt trên 7,66 tỷ USD. Còn nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm 2017 đạt 2,18 tỷ USD, tăng 16%. Tính chung, ngành gỗ năm 2017 đã xuất siêu 5,48 tỷ USD, tăng 7,8% so với năm 2016.
   
  DUYÊN DUYÊN – Vneconomy.vn

   

  Ngày đăng: 15-05-2018 1,418 lượt xem